Edukacja

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 7.00 – 17.00.

W przedszkolu realizowane są programy zgodne z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.[1] zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Program pomaga nauczycielom w realizacji celów jakie stawia sobie nasze przedszkole:
– ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym, poprzez bezpośrednie doświadczanie i    przeżywanie;
– wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.

Oprócz podstawy programowej nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, realizujemy również własne projekty edukacyjne, oparte na wiedzy dotyczącej rozwoju motorycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka. Wykorzystywane przez nas metody nauczania uwzględniają nie tylko realizację podstaw edukacji oraz aktywności dziecka w oparciu o tradycyjny program przedszkolny, ale również udział rodziców.  Staramy się angażować rodziców w proces edukacji prowadzony w przedszkolu, aby wychowanie przedszkolne stało się spójne z tym w domu.

Jedną z podstaw nauczania w naszej placówce jest idea wzajemnego szacunku. Uczymy dzieci życia w zgodzie z przyrodą, podstaw zdrowego stylu życia, współdziałania z innymi, akceptacji, podstaw zdrowej rywalizacji. Budujemy w dzieciach ich poczucie wartości, umiejętność wyrażania swoich myśli i emocji, podejmowania mądrych decyzji, poszukiwania rozwiązań, tak, by w przyszłości umiały świadomie kierować swoim życiem.

Wraz z wyspecjalizowaną kadrą dydaktyczną staramy się zapewnić dzieciom naukę poprzez zabawę, która stanowi podstawowe prawo każdego dziecka Mając na uwadze indywidualną specyfikę rozwojową dzieci, dostosowujemy zajęcia do możliwości, potrzeb i zainteresowań każdego z nich. Nasze metody wychowawcze opierają się na ruchu, zabawach na świeżym powietrzu, zajęciach grupowych, aktywnościach artystycznych, muzyce, eksperymentach.

Skupiamy się przede wszystkim na stworzeniu dzieciom odpowiednich do nauki warunków. Naszą misją jest uśmiech dziecka, dlatego wszystkie zajęcia są przemyślane i organizowane tak, by dziecko zainteresować i rozbudzić w nim głód poznawczy, unikając przy tym presji.

[1] www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

e-Edukacja

W związku z zaistniałymi ograniczeniami i obostrzeniami udostępniamy materiały do pracy z dziećmi w domu.

Wybierz grupę w której jest Twoje dziecko