Zapisy

Zapisy do przedszkola

zobacz, jak zapisać dziecko

Zapisy do przedszkola Mała Awangarda prowadzimy przez cały rok kalendarzowy. Są więc one możliwe w każdym okresie roku, w zależności od limitu miejsc w grupie.

Warunkiem wpisania dziecka na listę jest wypełnienie wymaganych dokumentów, oraz podpisanie umowy pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka.

Po szczegółowe informacje zapraszamy pod numer telefonu:
537 326 805 lub 516 690 732
oraz sekretariat@mala-awangarda.pl

marisa-howenstine-Cq9slNxV8YU-unsplash

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKI WRAZ Z RODZICAMI NA DNI OTWARTE, A TAKŻE NA SPOTKANIA ADAPTACYJNE!

 

W sierpniu nasze przedszkole organizuje dni adaptacyjne dla rodziców i nowoprzyjętych dzieci. W trakcie tych dwugodzinnych spotkań dzieci, nauczyciele i rodzice poznają się nawzajem. Dzieci poznają również otoczenie, wyposażenie sal, uczą się korzystania z urządzeń sanitarnych.

W salach przystosowanych do zabawy i nauki dzieci biorą wraz z rodzicami udział w zajęciach zorganizowanych przez naszą profesjonalną kadrę. Mają też czas na dowolne zabawy.

Obecność bliskich dziecku osób zapewnia mu komfort psychiczny, który poszerza jego możliwości rozwojowe, ułatwia mu poznawanie nowego środowiska. Dzieci czują się bezpiecznie, a jednocześnie poznają otoczenie i nawiązują kontakt z nauczycielkami, zdobywają wiedzę, do kogo mogą się zwrócić o pomoc, na kim polegać. Bliskość osób dorosłych w czasie tych pierwszych dni dziecka w przedszkolu zapewnia dziecku swobodę, a jednocześnie dostarcza motywacji do aktywności i ma ogromny wpływ na kształtowanie się stosunku emocjonalnego do przedszkola.

Adaptacja dziecka do przedszkola trwa nawet kilka pierwszych miesięcy, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu. Dotyczy to tak dzieci, jak i rodziców. Należy pamiętać, że adaptacja dziecka do przedszkola nie musi być nieprzyjemnym przeżyciem. Naszym wspólnym zadaniem jest to, by pobyt dziecka w przedszkolu stał się dla niego źródłem nowych doznań, które nie tylko zapewnia im doskonałą zabawę, ale przede wszystkim korzystnie wpłyną na ich rozwój umysłowy, fizyczny i emocjonalny.

Proces adaptacji to również wdrożenie rodziców w program nauczania i wszelkie kwestie organizacyjne przedszkola. W trakcie spotkań omawiane są takie kwestie, jak:

 • obustronna wymiana informacji dotyczących dziecka;
 • inicjowanie działań pedagogicznych rodziców;
 • oddziaływanie na postawy rodzicielskie;
 • działania rodziców, mające ulepszyć warunki pracy przedszkola;
 • integracja dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • wprowadzanie rodziców w zasady pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola;
 • wspólne starania o zapewnienie dziecku warunków do prawidłowego rozwoju;

Emocje i zachowania dziecka w trakcie adaptacji do przedszkola zmieniają się, ewoluują, dlatego tak ważny jest kontakt rodziców z nauczycielkami. W dużym stopniu wpływa on na poziom wzajemnego zaufania i przyczynia się do łagodzenia trudności, na jakie napotyka dziecko.

Wyprawka, Komitet rodzicielski są dobrowolne.

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.