Różne grupy

Nasze przedszkole oferuje dzieciom naukę w podzielonych wiekowo grupach. Program nauczania i zajęć dostosowany jest odpowiednio do poszczególnej grupy wiekowej, co zapewnia prawidłowy rozwój każdego przedszkolaka.

W naszej placówce skupiamy się nie tylko na realizacji ogólnych podstaw programowych, ale także na każdym dziecku indywidualnie. Naszą uwagę kierujemy na możliwości, umiejętności i zainteresowania każdego dziecka z osobna, ponieważ każde dziecko uczy się i przyswaja wiedzę inaczej. W naszej pracy stawiamy więc przede wszystkim na stworzenie każdemu podopiecznemu odpowiednich warunków do nauki. Swoboda i poczucie bezpieczeństwa, a także poszanowanie jego potrzeb to podstawa sukcesu.