O Małej Awangardzie

Przedszkole Mała Awangarda powstało z myślą o Waszych pociechach. Naszą misją jest nauczanie dzieci poprzez zabawę. Zapewniamy:

 • serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu
 • metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka
 • możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć
 • organizację wielu ciekawych uroczystości i imprez,
 • czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia muzyczno – ruchowe – rytmikę raz w tygodniu
 • różne aktywności i wycieczki

Rysunek wewnątrz przedszkola w wejściu

Podejście do dzieci

NASZA MISJA

Najważniejszy jest szacunek.

Dlatego w przyjaznej i pełnej wzajemnego szacunku atmosferze, prowadzimy zajęcia, podczas których:

 • wspieramy dzieci w rozwoju ich samodzielności oraz budowaniu relacji między dziećmi oraz między dziećmi a dorosłymi.
 • czuwamy nad bezpieczeństwem, zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem dzieci
 • staramy się wspierać rozwój dziecka i pobudzać jego aktywność

Logo APS

Aby jeszcze lepiej opiekować się dziećmi Przedszkole Publiczne Mała Awangarda zostało objęte patronatem przez Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Więcej informacji pod adresem http://www.aps.edu.pl/


Galeria – kilka zdjęć z naszych wnętrz