Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym “Mała Awangarda”

7.00 – 8.00
przychodzenie dzieci do przedszkola
zabawy dowolne
praca indywidualna z dziećmi

8.00 – 8.15
zabawy ruchowe
poranny zestaw ćwiczeń gimnastycznych

8.15 – 8.30
zajęcia porządkowe
czynności samoobsługowe
przygotowanie do śniadania

8.30
śniadanie

9.00 – 10.30
zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela
nauka języków obcych
zajęcia rozwijające aktywność twórczą dziecka

10.30
drugie śniadanie

10.45 – 12.00
pobyt na świeżym powietrzu (przy sprzyjającej pogodzie)
prace indywidualne w grupach
zajęcia i zabawy edukacyjne (zgodnie z planem pracy nauczycielki oraz potrzebami dziecka)

12.00
obiad – dzieci młodsze

12.30
obiad – dzieci starsze

12.30 – 14.30
Relaks
odpoczynek
zabawy relaksujące, wyciszające
słuchanie muzyki
słuchanie baśni, bajek i legend oraz opowiadań inspirowanych przez nauczyciela

15.00
podwieczorek

15.15 – 16.15
zajęcia tematyczne, dodatkowe
spacery, zabawy na świeżym powietrzu (przy sprzyjającej pogodzie), spotkania z rodzicami w ramach “Czytankowa”

16.15 – 17.00
zabawy spontaniczne
zajęcia porządkowe
rozchodzenie się dzieci do domów