Bezpieczeństwo danych RODO

Podstawowe informacje:

Od dnia 25.05.2018 r. weszły w życie przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne Mała Awangarda w Warszawie ul. Jerzego Waldorffa 41C, 01-494 Warszawa, Bemowo, reprezentowane przez Dyrektorkę Agatę Holską.

Inspektorem RODO jest Pan Artur Kacprzak e-mail: ido@mala-awangarda.pl

Informujemy, że:

  1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Przedszkola adekwatnie do zakresu obowiązków.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Przedszkola i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
  4. Zasady przetwarzania danych regulują przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000). Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).
  5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie Przedszkola.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.