Zasady odpłatności

NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA
DZIECIOM I RODZICOM

serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu,

metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka,

możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć

organizację wielu ciekawych uroczystości i imprez,

czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

naukę języka angielskiego 2 razy w tygodniu

zajęcia muzyczno – ruchowe – rytmikę raz w tygodniu

GODZINY PRACY NASZEJ PLACÓWKI :

Przedszkole jest czynne o poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00

ODPŁATNOŚĆ:

W godzinach 7.00 – 17.00 – bezpłatna realizacja podstawy programowej

Koszt wyżywienia całodziennego wynosi 16 zł.

Komitet rodzicielski, wyprawka dla dziecka – dobrowolna z przeznaczeniem wyłącznie dla dziecka

Zapewniamy pomoc psychologiczną i logopedyczną.